Mach3 CNC ControllerO programu | Nastavení | Úpravy


Nabídka nastavení
- Select Native Units

- Ports and Pins

- Motor Tuning

- General Config

- Homing/Limits

- BacklashSelect Native Units

  Nastavení jednotek pro nastavení motorů. Neslouží pro nastavení jednotek G kódu!!!


Ports and Pins

Port Setup and Axis Selection

  Mach3 umí obsluhovat 2 LPT porty, pokud je máte v PC, zapněte zde druhý port a napiště jeho správnou HW adresu.Motor Outputs

  Nastavení pinů pro ovládání motorů. Toto nastavení se odvíjí podle použité elektroniky. Dir LowActive umožňuje změnit směr otáčení motoru.Input Signals

  Vstupní signály od koncových spínačů(++,--), referenčních spínačů(Home), EmergencyStop(EStop), sondy(Probe) a dalšíchOutput Signals

  Výstupní signály pro spínání vřetena, chlazení, odsávání a dalších zařízeníEncoder/MPG's

    MPG - Manual Pulse Generator - krokovací kolečko pro ruční ovládáníSpindle Setup

    Spínání vřetena a chlazení relátkem. Závislé na nastavení v Output SignalsMill Options

    Další nastaveníMotor Tuning

  Nastavení motorů
    Steps per - počet kroků potřebných k ujetí 1mm. = počet kroků motoru / stoupání šroubu
    Velocity - maximální posuv v mm/min
    Acceleration - akcelerace v mm/s2
    Step Pulse - délka STEP impulsu v mikrosekundách
    Dir Pulse - délka DIR impulsu v mikrosekundách

  Potřeba nastavit každu osu, po nastavení jedné osy je nutno stisknout tlačítko SAVE AXIS SETTINGS, jinak se nastavení ztratí.General Config

    Startup Modals - příkazy, které se spustí po startu. Já tam mám nastavení posuvu na F100 a 30% posuvu při ručním přejíždění
    Shuttle Acceleration - doba pro vykonání korekce nastavené v BacklashHoming/Limits

    Nastavení Software limitů pro posuv stolu. Nastavení probíhá takto(v závorkách jsou konkrétní čísla pro představu): Určí se bezpečná dráha stolu (280mm) a určí se jak jej chceme rozdělit, jestli (-140 až +140) nebo (0 až +280), případně jinak... Toto se zapíše do okýnek Soft Max a Soft Min. Nyní se musí zjistit poloha referenčního spínače, nejlépe vynulovat osu a odjíždět až do místa kdy spínač sepne, tuhle vzdálenost pak napsat do okýnka Home Off. Nyní už jen stačí zvolit správný směr najíždění na referenční spínač - u mně pokud je křížek Mach jede do záporných souřadnic. Fajfka u AutoZero znamená to, že po najetí na spínač se automaticky přepíšou souřadnice na souřadnice Home Off (-130). Slow Zone je vzdálenost před SW limitem ve které začne Mach snižovat rychlost posuvu až se úplně zastaví. Nyní když nastavení uložíme je ještě potřeba omezování zapnout tlačítkem s funkcí SoftLimit Toggle (v mém .set to je tlačítko s popisem Limity). Před každým započetím práce se musí CNC zreferovat, to probíhá stisknutím tlačítka Ref. X (příp. Y/Z), nyní stroj pojede a až sepne referenční spínač tak se zastaví. Pokud načteme nějaký program, který by se nám na stroj nevešel a chceme jej spustit Mach3 automatický zahlásí, že je větší zda chceme pokračovat...
Celý stroj by měl být ještě hlídán HW Limity, které odpojí motory aby nedošlo k poškození stroje.
    G28 Home location - když použijeme funkci G28 tak stroj najede na tyto souřadnice. Já to používám před vypnutím stroje, aby nedošlo k tomu že stojím na druhé straně referenčního spínače a po zapnutí a zreferování mi stroj uteče na druhou stranu....Backlash

  Nastavení nepřesností mechaniky, dá se to využít hlavně při vůli v trapézové matici. Napíše se velikost vůle pro každou osu a dole se zafajfkuje okýnko Backlash Enabled. Backlash speed určuje rychlost vymezování vůle v % oproti maximální rychlosti motoru